75 let od vyhlazení obce Lidice


Lidice (nÄ›mecky Liditz) je název obce, jejíž jméno se stalo za 2. svÄ›tové války symbolem faÅ¡istické svévole. Nachází se ve StÅ™edoÄeském kraji a v den 10. Äervna 1942 byla vyhlazena nÄ›meckými nacisty v rámci tzv. heydrichiády, tedy v období represí uplatnÄ›ných nacistickými okupanty na celém území protektorátu ÄŒechy a Morava po příchodu Reinharda Heydricha jako zastupujícího říšského protektora.
pomník v Lidicích
Po válce byl pak v místě původní obce zřízen památník obětem s muzeem připomínající tuto tragickou událost a obec byla o kousek dále obnovena.
První historická zmínka o Lidicích je v kronice zbraslavského opata Petra Žitavského, kde se píše, že vesnici „držel“ kolem roku 1300 bohatý pražský měšťan Pavlík. Nejstarší veřejnou budovou byl farní kostel sv. Martina. V 18. století se kronika zmiňuje o škole, kterou navštěvovalo celkem 127 dětí a od druhé poloviny 19. století o rušnějším životě obce, spojeném s těžkým životem horníků a hutníků.

Tragická zmÄ›na ovÅ¡em obci Äekala bÄ›hem okupace ÄŒeskoslovenska. Za úÄelem tvrdého potlaÄení protifaÅ¡istického odboje byl v září 1941 jmenován do funkce zastupujícího říšského protektora Reinhard Heydrich. Osudy mnoha lidí zamíchalo rozhodnutí Äeskoslovenské vlády v LondýnÄ› – plán atentátu na Reinharda Heydricha, pÅ™i nÄ›mž byl smrtelnÄ› zranÄ›n. Nejasný dopis zamÄ›stnankyni slánské továrny pak vyvolal podezÅ™ení na spojitost atentátu s rodinou Horákových v Lidicích, a i když nebyly nalezeny žádné důkazy, byla potÅ™eba vykonat akt pomsty za tento smrtelný útok.  
 
Osud Lidic, kde žilo pÅ™es pÄ›t set obyvatel, se naplnil po půlnoci 10. Äervna 1942. Tehdy bylo zastÅ™eleno 173 lidických mužů. Ženy a dÄ›ti pÅ™evezli a po tÅ™ech dnech od sebe násilnÄ› odtrhli. Krom dÄ›tí vybraných na ponÄ›mÄení a dÄ›tí do jednoho roku byly ostatní otráveny výfukovými plyny ve speciálnÄ› upravených autech. Ženy pak byly pÅ™evezeny do koncentraÄních táborů.
NáslednÄ› bylo pÅ™istoupeno k likvidaci samotné obce. Domy byly vypáleny a zniÄeny.
Zlikvidován byl také kostel vÄetnÄ› hÅ™bitova a terénní úpravy skonÄily v roce 1943, kdy už zbyla jen pláň.
Zpráva o zniÄení Lidic obletÄ›la celý svÄ›t a na jejich poÄest bylo množství obcí a v té dobÄ› i dÄ›vÄátek ve svÄ›tÄ› pÅ™ejmenováno na Lidice.  Po ukonÄení války se zpÄ›t do vlasti vrátilo 143 lidických žen a do náruÄe lidických matek 17 dÄ›tí.
V létě 1947 byl 300 metrů od původní vesnice položen základní kámen nové obce.
 staré náhrobky
Lidé by měli znát svou historii.
Především z důvodu, aby se některé věci již neopakovaly.
NavÅ¡tivte památník Lidice a nedaleké sousoší dÄ›tským obÄ›tem druhé svÄ›tové války, které pÅ™ipomíná 82 umuÄených dÄ›tí ve vyhlazovacím táboÅ™e Chelmno. Najít lze také místa zboÅ™ené Å¡koly, kostela sv. Martina i statku, kde byli zastÅ™eleni lidiÄtí muži.

Categories Nezařazené