Proč je všeobecné vzdělání důležité

NejÄastÄ›ji voleným Å™eÅ¡ením po základní Å¡kole je v naší republice stÅ™ední odborná Å¡kola s maturitou. A není divu. Říká se, že mít maturitní vzdÄ›lání je dnes základ, pokud chceme mít Å¡anci získat vůbec nÄ›jaké zamÄ›stnání, byÅ¥ i jen jako uklízeÄ. Na druhou stranu gymnázia jsou vnímána jako velmi nároÄná, zatímco uÄební obory jsou považovány za místo pro…

Continue readingProč je všeobecné vzdělání důležité

Studium na lékařské fakultě

Pokud po absolvování stÅ™ední Å¡koly padne rozhodnutí na studium medicíny, je potÅ™eba se pÅ™ipravit se celoživotní vzdÄ›lávání. Tento obor se posouvá mílovými kroky, což každého lékaÅ™e neustále nutí k seberozvoji. Studium na lékaÅ™ských fakultách trvá Å¡est let. BÄ›hem kterých se student rozhoduje, v jakém oboru bude pracovat. A co bude jeho základní specializace. Mnohdy se stane, že bÄ›hem…

Continue readingStudium na lékařské fakultě

Vzdělávání všeobecných sester

V tomto oboru, jako v mnoha dalších, je kladen apel na nepÅ™etržitý profesní rozvoj. V minulosti byl zaveden systém, kdy za aktivní Äi pasivní úÄast na pÅ™ednáškách a seminářích získávaly sestry kredity. Musely za urÄitou dobu získat urÄitý poÄet, tím byla udržena jejich odbornost. Tento kreditní systém se ale neosvÄ›dÄil a v roce 2017 byl…

Continue readingVzdělávání všeobecných sester