Studium na lékařské fakultě

Pokud po absolvování střední školy padne rozhodnutí na studium medicíny, je potřeba se připravit se celoživotní vzdělávání. Tento obor se posouvá mílovými kroky, což každého lékaře neustále nutí k seberozvoji. Studium na lékařských fakultách trvá šest let. Během kterých se student rozhoduje, v jakém oboru bude pracovat. A co bude jeho základní specializace. Mnohdy se stane, že během praktických cvičení či stážích je objeveno, k čemu je nadán. Zodpovědnost je hlavním předpokladem pro vykonávání tohoto poslání. Obory medicíny, ve kterých je kromě odborných znalostí potřeba i manuální zručnost, jsou především chirurgické.

studium

Často v nich převažují operační zákroky různých orgánů v lidském těle, včetně častých poranění. Neurochirurgie se specializuje na operační výkony v oblasti mozku a celé periferní nervové soustavy, páteře a míchy. Stejně náročná na dokonalé zvládnutí operačních metod je i kardiochirurgie. Zabývající se léčbou jak vrozených, tak získaných srdečních vad. Výkony se často provádějí na otevřeném srdci za použití mimotělního oběhu.

Studentka medicíny

Gynekologie a porodnictví je obor, který se zabývá péči o zdraví žen. Hlavně v době předporodní, porodní a poporodní. Urologie zase nemocemi vylučovacího systému a léčby mužských pohlavních orgánů. Náročný obor vnitřního lékařství je onkologie. Která se zaměřuje jak na prevenci, tak diagnostikou a léčbou nádorových onemocnění. Nefrologie zase diagnózou ledvin, jejich možnou transplantací či dialýzou. Léčbou plicních onemocnění včetně tuberkulózy se zabývá pneumologie. Chirurgický obor zrakových orgánů a jejich léčbou se nazývá oftalmologie. Specialisté na diagnózu chorob nosních krčních a ušních se uplatní v oboru otorinolaryngologie. Pediatrický obor je určen na péči o děti. Jak kojenců, tak dětí a mladistvých. Choroby vlasů, kůže, potních žláz a nehtů spadají do oboru dermatologie. Vystudovat se dá i epidemiologie, hematologie, radiologie, stomatologie, rehabilitace, psychologie. A to jej jenom část specializovaných oborů, které na studenty medicíny čekají. V praxi je jich nejméně dvojnásobné množství.


Jak bude reklama vypadat?
-
Kup si reklamu pod tímto článkem jen za 50 Kč
Zobrazit formulář pro nákup