Proč je všeobecné vzdělání důležité

Nejčastěji voleným řešením po základní škole je v naší republice střední odborná škola s maturitou. A není divu. Říká se, že mít maturitní vzdělání je dnes základ, pokud chceme mít šanci získat vůbec nějaké zaměstnání, byť i jen jako uklízeč. Na druhou stranu gymnázia jsou vnímána jako velmi náročná, zatímco učební obory jsou považovány za místo pro ty, kteří na střední školu zkrátka nemají.

 

Ovšem to neznamená, že by studium na střední škole bylo bezproblémové. Většině studentů vadí mimo jiné to, že se učí i předměty, které s jejich oborem nijak nesouvisí. Například i když studujete ekonomické lyceum, stále máte v rozvrhu dějepis, chemii, fyziku či přírodopis.

 

učící se děti

 

To vede k zamyšlení, zda je to vůbec nutné. Koneckonců, v jejich vybraném oboru tyto znalosti potřebovat vůbec nebudou. Nebylo by tedy lepší soustředit se pouze na maturitní předměty a předměty, které s vybraným oborem souvisí? Stačí si jen uvědomit, jak by to uvolnilo rozvrh a umožnilo zařadit více hodin odborných předmětů. Proč to tedy tak není?

 

Důvodem samozřejmě není to, aby měl student například nějaké hluboké znalosti z chemie. Cílem je spíše ukázat základní principy, na kterých náš svět funguje. A že je to důležité ukazuje i současný rozvoj konspiračních i jiných teorií, které jsou k smíchu každému, kdo má jen trochu všeobecných znalostí.

 

klasická školní třída

 

Příkladem může být tvrzení, že je země placatá. Přitom na vyvrácení této premisy stačí jen pár základních znalostí, které získáme již na základní škole a na střední si je ještě o něco prohloubíme. Studium historie je pak důležité proto, abychom se z ní mohli poučit a neopakovali dávné chyby. To je v dnešní době mnohem důležitější než kdy jindy.

 

Proto bychom měli naopak věnovat právě těmto předmětům mnohem více času. Sice nám totiž nepomohou v zaměstnání, avšak díky nim mnohem lépe porozumíme světu kolem sebe. A to je rozhodně mnohem důležitější.


Jak bude reklama vypadat?
-
Kup si reklamu pod tímto článkem jen za 50 Kč
Zobrazit formulář pro nákup