Vzdělávání všeobecných sester

V tomto oboru, jako v mnoha dalších, je kladen apel na nepřetržitý profesní rozvoj. V minulosti byl zaveden systém, kdy za aktivní či pasivní účast na přednáškách a seminářích získávaly sestry kredity. Musely za určitou dobu získat určitý počet, tím byla udržena jejich odbornost. Tento kreditní systém se ale neosvědčil a v roce 2017 byl zrušen.
Všeobecná sestra bez odborného dohledu má ukončeno 3leté vzdělání na vyšší odborné škole v denní formě a 3 a půlleté vzdělání v kombinované formě, nebo 3leté vzdělání na bakalářském stupni vysokoškolského vzdělání.
všeobecná sestra v intenzivní péči

Po získání bakalářského vzdělání se mohou sestry dále specializovat v navazujícím magisterském studiu, nebo ve specializačním studiu.

všeobecná sestra v paliativní péči
V rámci navazujícího magisterského studia mohou zájemci absolvovat obory, jako jsou:
· Intenzivní péče – specializace se zaměřením na ARO, JIP
· Ošetřovatelská péče v geriatrii – specializace se zaměřením na seniory a na specifické diagnózy ve stáří
· Ošetřovatelská péče v pediatrii – specializace se zaměřením na dětský věk
· Ošetřovatelství ve vybraných klinických oborech, jako jsou chirurgie a interna
· Porodní asistence
· Organizace a rozvoj zdravotnického zařízení
· Všeobecné ošetřovatelství
· Intenzivní péče v porodní asistenci
· Asistent ochrany a podpory veřejného zdraví
· Učitelství odborných předmětů pro zdravotnické školy
všeobecná sestra v perioperační péči
V rámci specializačního studia, které není završeno získáním vysokoškolského titulu, jsou obory organizované NCO NZO – Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů v Brně, jako:
· Bazální stimulace – koncept podporující vnímání, komunikaci a pohybové schopnosti u dlouhodobě nemocných, mentálně a zdravotně postižených pacientů
· Pediatrie
· Intenzivní péče v pediatrii
· Intenzivní péče
· Perioperační péče – je specializace se zaměřením na operační sály
· Paliativní péče – specializace se zaměřením na umírající pacienty
· Sterilizace zdravotnických pomůcek
· Management ve zdravotnictví
· Intervenční péče – první psychická pomoc ve zdravotnictví
· a mnoho dalších


Jak bude reklama vypadat?
-
Kup si reklamu pod tímto článkem jen za 50 Kč
Zobrazit formulář pro nákup