Čím dříve, tím lépe


ChtÄ›l byste zaÄít podnikat, ale obáváte se toho, že jste zatím příliÅ¡ mladý a nezkuÅ¡ený? Tak tyto obavy klidnÄ› hoÄte za hlavu. S podnikáním lze zaÄít v každém vÄ›ku, a Äím dříve, tím lépe. Je celá Å™ada výhod, proÄ zaÄít právÄ› teÄ v mládí a neodkládat to na pozdÄ›jší dobu.
brýlatý mladík

  • Netrápí Vás existenÄní starosti.Pokud bydlíte u rodiÄů, máte v případÄ› podnikatelského nezdaru stravu a nocleh jisté. Věřte tomu, že když už jste závislí jen sami na sobÄ›, nebo na VaÅ¡ich příjmech je závislá manželka a dÄ›ti,
  • Rychle se uÄíte.Nemáte sice žádné zkuÅ¡enosti, ale VaÅ¡i velkou výhodou je, že jste mladý a velmi rychle se uÄíte novým vÄ›cem. Nikdy v budoucnosti nedokážete Äerpat tolik vÄ›cí najednou jako právÄ› nyní.
  • HodnÄ› vydržíte.Ono se to nezdá, ale podnikat znamená být velmi pracovitý a houževnatý. Mladý ÄlovÄ›k vydrží podstatnÄ› více, než ÄlovÄ›k ve zralém vÄ›ku. Mladý ÄlovÄ›k nemá problém spát jen pár hodin dennÄ›, nebo pracovat dvanáct hodin v kuse.
  • JeÅ¡tÄ› máte vize.Mladý ÄlovÄ›k má své sny, vize a plány. JeÅ¡tÄ› není znechucený životem, jeÅ¡tÄ› neprožil tu skuteÄnou dezorientaci. Na jedné stranÄ› se to může projevovat naivitou, ale na stranÄ› druhé také zvýšenou motivací, která není zkalena negativními zkuÅ¡enostmi.
  • Snadno se seznamujete.Mladí lidé jsou obecnÄ› více extrovertní. Budete tedy snáze komunikovat se zákazníky i dodavateli.

 mladík v košili

Když řekneme A, řekněme i B

SamozÅ™ejmÄ›, když se Å™ekne A, je zapotÅ™ebí říci také B. SamozÅ™ejmÄ› je celá Å™ada rizik, které mohou nastat. PoÄítejte pÅ™edevším s tÄ›mito

  • FinanÄní neúspÄ›chy může mladý ÄlovÄ›k Å™eÅ¡it tím, že si sjedná nevýhodné finanÄní půjÄky.
  • FinanÄní úspÄ›chy může vnímat nikoli jako podnÄ›t k tomu, aby investoval nebo Å¡etÅ™il, ale aby zisk neuváženÄ› utrácel, prostÄ› si to až příliÅ¡ užívat.
  • NezkuÅ¡enost může vést k neuváženým a nesprávným rozhodnutím
  • Podnikatelské úspÄ›chy mohou vést k nekritickému sebevÄ›domí. Ale absenci pokory nikdo nemá rád. Ani zákazníci. Ne nadarmo se říká, že pýcha pÅ™edchází pád.

Categories Nezařazené