Dokonalá technika


Technické vynálezy byly vždycky můj obor. Bavilo mÄ› se o nich dozvídat vždycky nÄ›co nového a taky se mi líbilo, že jsem si mohla nové technické vynálezy nÄ›jak ověřit a vyzkouÅ¡et. Nejvíce mÄ› bavila hlavnÄ› tÅ™eba například auta. Například jak vůbec funguje auto. Na jakém technickém postupu a principu a taky proÄ. Myslím, že jsem ale nebyla jediná, koho to zajímalo. Myslím, že o toto se zajímalo opravdu mnoho lidí. A to vím urÄitÄ› jistÄ›, protože jsem byla na jednom konkurzu. A byl to konkurz do nÄ›jakého filmu, který se týkal právÄ› aut a techniky. Akorát pro mÄ›! A mÄ›lo se tam jednat o technické vynálezy. MÄ›l to být jenom opravdu krátký dokument založený na vtipu a srandÄ›. A já jsem si Å™ekla, protože mÄ› baví technika a taky jsem docela vtipná, tak bych možná byla taky dokonalý zájemce, alias hereÄka.

Moc ráda jsem se uÄila.

To bych koneÄnÄ› spojila své herecké schopnosti s technikou, tak by to možná bylo dokonalé. Jenže bohužel jsem se neuchytila. Byl tam jeden kluk, který umí stavit perfektnÄ› auto. A ne auto, které jezdí po silnici nebo tak, ale pouze auto, které je právÄ› technická vymoženost. A právÄ› o technice tento film krátký mÄ›l být. Bohužel jsem ale nebyla v tom moc dobrá. Já to ale chápu.

Větrák máme asi všichni doma.

A nikdy se neurazím, když nejsem nejlepší. A taky mi nevadí, když mi nÄ›kdo Å™ekne, že nejsem dobrá. MÄ› staÄí, co vím o sobÄ› já sama. A já vím, že technický typ jsem. Já jsem tohle jsem zdÄ›dila po svých rodiÄích. Moje maminka a tatínek jsou oba skvÄ›lí technici. Oba dva mají skvÄ›lou práci, která je moc baví. Poznali se taky na vysoké Å¡kole technické, kde oba studovali. Nyní mají vlastní firmu. Firma jim hodnÄ› prosperuje a já vím, že jednoho dne tuto skvÄ›lou a velkou firmu zdÄ›dím a budu tam pracovat s láskou. KoneÄnÄ› potom zúroÄím své znalosti v technice a ukážu vášeň pro práci. Navíc lidé, kteří rádi pracují, tak jsou Å¡Å¥astnÄ›jší.