Elektrické koloběžky


Moderní technologie zasahují do naÅ¡ich životů dnes a dennÄ›. Ne jinak je to i v oblasti dopravy, potažmo volnoÄasových aktivit. Koloběžky již delší dobu nejsou v oblibÄ› pouze u dÄ›tí, ale s tím jak se tato technika vyvíjí, pÅ™icházejí jí na chuÅ¥ i dospÄ›lí. Elektrokoloběžky jsou ideální pÅ™epravní prostÅ™edek na kratší vzdálenosti. Její výhody oceníte pÅ™edevším pÅ™i jízdÄ› po mÄ›stÄ›. Jízda na ní nevyžaduje žádnou fyzickou námahu. K jejímu uvedení do pohybu staÄí stisknout tlaÄítko a odrazit se, Äímž se aktivuje elektromotor. PÅ™i brzdÄ›ní dochází k rekuperaci energie, která se zpÄ›tnÄ› ukládá do akumulátoru.Elektrická koloběžka.jpg

Důležité parametry
Dojezd elektrokoloběžky je nejdůležitÄ›jší parametr, na který je pÅ™i koupi potÅ™eba dát pozor. Musíte si vyjasnit, pro jaký úÄel budete koloběžku využívat. Pokud hodláte jezdit pouze po mÄ›stÄ›, vystaÄíte si s obvyklým dojezdem vÄ›tÅ¡iny koloběžek, který bývá okolo 20 km. Ty lépe vybavené koloběžky mají dojezd 30 – 40 km a více. Dojezd je znaÄnÄ› ovlivnÄ›n váhou Å™idiÄe a samotné koloběžky, povrchem vozovky a pÅ™edevším stoupáním terénu. Svou roli hraje také teplota prostÅ™edí, jelikož baterie v chladném prostÅ™edí rychle ztrácí svou kapacitu.
Rychlost moderních elektrokoloběžek se pohybuje okolo 25 km/h, která nesmí být pÅ™ekroÄena z hlediska dodržení právních pÅ™edpisů. Touto rychlostí můžete smÄ›le vyrazit do mÄ›sta po silnici i cyklostezce. Pozor na dodržení maximální rychlosti 6 km/h pÅ™i jízdÄ› po chodníku!
Výkon elektromotoru výraznÄ› ovlivňuje oba pÅ™edeÅ¡lé parametry a obecnÄ› vzato, Äím vÄ›tší výkon, tím vÄ›tší dojezd a rychlost. S výkonem samozÅ™ejmÄ› stoupá i poÅ™izovací cena elektrických koloběžek. Ty nejlevnÄ›jší sluÅ¡né elektrokoloběžky pořídíte již od 9000 KÄ, ale pokud chcete kvalitní koloběžku s velkým dojezdem a výbavou, vyplatí se pÅ™iplatit. Takové koloběžky se dají pořídit za 15000 KÄ a více.
Doba dobíjení je důležitý parametr, pokud jezdíte na delší trasy a potÅ™ebujete v půli cesty svoji koloběžku dobít. ÄŒekat půl dne až se koloběžka dobije, se vám urÄitÄ› chtít nebude. Proto hledejte pÅ™i koupi takové koloběžky, které se dají dobít na plnou kapacitu za ménÄ› než dvÄ› hodiny.Ovládání elektrokoloběžky.jpg
Výhody a nevýhody elektrokoloběžky
Velkou výhodu pÅ™ináší jejich skladnost, protože po složení nebo rozložení zabere opravdu pouze pár vteÅ™in. Složená koloběžka se dá naložit do kufru vozidla, nebo dokonce do pracovní skříňky v zamÄ›stnání. PÅ™i jízdÄ› ve mÄ›stÄ› uÅ¡etříte spoustu Äasu, který byste strávili v kolonách stojících vozidel. Mezi výhody Å™adíme i nízké provozní náklady, které jsou v řádech nÄ›kolika haléřů na kilometr. V neposlední Å™adÄ› bude vaÅ¡e uhlíková stopa téměř nulová a vy budete mít dobrý pocit, že jste udÄ›lali nÄ›co pro ÄistÄ›jší ovzduší.
Mezi nevýhody můžeme zaÅ™adit fyzicky nároÄnou jízdu v případÄ›, že se vám vybije baterie. Také vysoká poÅ™izovací cena může nÄ›které zájemce od nákupu odradit. Proto se jeví jako vhodné Å™eÅ¡ení půjÄit si elektrickou koloběžku ve mÄ›stÄ›, kde obzvláštÄ› v tÄ›ch vÄ›tších je půjÄoven spousta.