Jak se starat o zdraví?


Zdraví si za peníze nekoupíme. Ale můžeme se snažit, abychom si jej udrželi co nejdéle. VÅ¡ichni tušíme, jak na to. Už jsme asi vÅ¡ichni nÄ›kdy slyÅ¡eli, že musíme být v kondici, jíst zdravÄ›, pravidelnÄ› pít Äistou vodu. V potravÄ› jíst dostatek minerálů, živin, vyhýbat se nezdravým potravinám a obÄas si zacviÄit. Zdá se to jednoduché, že? NicménÄ› vÅ¡ichni asi tušíme, že spousta lidí trpí nadváhou, Äi dokonce obezitou. ProÄ to tak je? Není snazší být zdravý a starat se o svou tÄ›lesnou schránku?

fitnesska v posilovnÄ›

Lidem se nechce. Pro zdraví se musí obÄ›tovat trocha Äasu. NÄ›jaké to cviÄení zabere Äas, nákupy zdravých potravin a vaÅ™ení si jídla doma namísto navÅ¡tÄ›vování nezdravých restaurací a fastfoodů taky potÅ™ebuje svůj Äas. A ÄlovÄ›k ho má v dneÅ¡ní dobÄ› málo. SpÄ›cháme, a proto prostÄ› jednoduÅ¡e volíme to, co je rychlejší.

Výmluvy. Zná je asi každý. Nemůžu, nemám Äas, jsem nemocný, nemá to cenu. To si Å™ekl asi každý, kdo se snažil zhubnout a tím se starat o své zdraví. PÅ™ekonat neustálé výmluvy a poÄáteÄní problémy v cestÄ› za zdravým tÄ›lem je těžké, a velká Äást lidí to nezvládne. Je jednodušší se vymluvit a vykaÅ¡lat se na svůj cíl, kterým je zdravÄ›jší tÄ›lo.

Peníze. Zní to sice zvláštnÄ›, ale nÄ›které zdravé potraviny jsou opravdu drahé. Pokud chcete jíst jen zdravÄ›, bude to asi o nÄ›co dražší, než jídlo z dostupných surovin. Totéž se týká sportovního vybavení a sportu obecnÄ›. Musíte mít v Äem se hýbat, musíte mít kde cviÄit. Permanentka do fitka Äi bazénu není levná záležitost.

Nemá to cenu. To je to nejhorší, co si můžete říct. Má to cenu. Vždycky. Snaha o vaÅ¡e lepší já se vám promítne do celého života, a pokud se vám podaří shodit pÅ™ebyteÄná kila a udržíte si je, máte vyšší Å¡anci, že se vám budou vyhýbat nÄ›které nemoci. A to za to pÅ™ece stojí.

 

žena hubne

ZahoÄte vÅ¡echny problémy, které stojí mezi vámi a vaším novým já. JednoduÅ¡e jdÄ›te do toho. Ve dvou se to sice lépe táhne, ale pokud nemáte k sobÄ› nikoho, kdo by do toho Å¡el s vámi, prostÄ› do toho jdÄ›te sami budete na sebe pyÅ¡ní, a zdraví vám nikdo nevezme. Navíc budete příkladem i vaÅ¡im dÄ›tem, a chcete pÅ™ece, aby jim zdraví sloužilo co nejvíc.