Jsou časté změny sídla společnosti vhodné?


Je podmínkou stanovenou zákonem, že každá firma musí mít své fyzické sídlo. A dává to i smysl, neboť při bližším zamyšlení zjistíme, že je skutečně potřeba.

V první řadě zde máme fakt, že je nutné mít adresu, kam bude doručována úřední i jiná oficiální korespondence. Musí být místo, kam může listonoš dopisy ať už od úřadů či od obchodních partnerů nebo zákazníků doručit. A i když dnes hraje prim internetová komunikace, jako je e-mail, některé dokumenty stejně musí být dle zákona předány v tištěné formě.

sidlo1

Dále je zde fakt, že zdaleka ne všichni lidé mají přístup k internetu, nebo ví, jak jej používat. Týká se to především starých lidí. Pokud tedy tito potřebují s danou firmou jednat, pak je nutné, aby měla místo, kam mohou fyzicky dojít či poslat dopis.

I z těchto důvodů je tedy jasné, že je nutné, abychom měli k dispozici fyzickou adresu, kde sídlí ředitelství dané firmy. To vše je v pořádku. Ale s tím přichází i fakt, že se tato adresa může i měnit. Firma může najít lepší prostory, které jí budou více vyhovovat, případně majitel budovy odmítne prodloužit smlouvu.

To vše je samozřejmě pochopitelné, avšak pokud jsou tyto změny sídla společnosti časté, může to vést k mnoha zmatkům.

Předně je třeba vědět, že lidé, kteří jsou zvyklí, že daná firma sídlí na onom konkrétním místě, mohou být zmateni, pokud se přestěhuje, zvláště, když tam dlouho nebyli a neměli tedy ani tušení, že se něco takového děje.

sidlo2

Dále je nutné počítat s veškerou administrativou, která je s takovýmto krokem spojena. I když se stěhuje soukromá osoba, víme, že dopisy po nějakou dobu stále chodí na bývalou adresu. U firem je ten samý problém.

Proto by se neměla stěhovat častěji, než je nezbytně nutné. Zabrání to mnoha problémům a zmatkům, které by jinak vznikly. A zmatek je něco, co žádná firma nechce. Je to totiž poměrně špatné pro obchod.