Karneval v Rio de Janeiro


O co se jedná

Karneval v Riu je celosvÄ›tovÄ› známá událost. Pro Brazilce je velmi významná. Jedná se o pÄ›t dní v roce, kdy se lidé můžou naplno odevzdat bouÅ™livému tanci, hudbÄ›, zábavÄ› a nejrůznÄ›jším rozkoším. Karneval se pořádá 40 dní pÅ™ed Velikonocemi, oficiálnÄ› zaÄíná v pátek a konÄí v úterý. Oslavy se ovÅ¡em uskuteÄňují i mimo hlavní průvod v Sambodromu, který vÅ¡ichni jistÄ› dobÅ™e znáte, lidé slaví v ulicích, barech i na vÅ¡ech prostranstvích a námÄ›stích. Můžeme s klidem říct, že jde o nejvÄ›tší karnevalovou show vůbec.
letní karneval

Jak to všechno vzniklo

Tuto tradici pÅ™inesli do Ria Portugalci nÄ›kdy v 18. století. Postupem Äasu ovÅ¡em zaÄaly oslavy nabírat Äím dál více prvků z africké kultury. Po pÄ›t dní v roce si byli vÅ¡ichni lidé rovni a bohatí s chudými slavili dohromady. Dokonce otrokům bylo umožnÄ›no úÄastnit se této jedineÄné události. Konec 18. století byl Äas zrození samby. Lidé spolu zaÄali soutěžit o nejlepší výkony v hlavní promenádÄ›, která je hlavní příÄinnou zájmu a stále vÄ›tší úÄasti cizinců na tomto karnevalu.

Samba

Sambu můžete poslouchat v ulicích Ria nepÅ™etržitÄ› celých pÄ›t dní. Je to latinskoamerický tanec a pÅ™eklad jeho názvu znamená božská taneÄnice. Byl vytvoÅ™en v Brazílii chudými Afro-Brazilci.

Neopomenutelnou souÄástí karnevalu jsou Å¡koly samby, které vymýšlejí choreografie, kulisy a kostýmy pro karneval každý rok. Å koly reprezentují Ätvrti Ria a vytváří samba průvod.

Sambadrome

Jedná se o místo, kde se uskuteÄňuje hlavní dÄ›ní celého karnevalu. Dá se mluvit o nÄ›kolik set metrů dlouhé ulici, která je z obou stran obklopená tribunami a pojme až 90 000 diváků.Je to výstavba přímo urÄená samba Å¡kolám pro konání karnevalu.

maska s peřím
Velkolepý karneval v Riu by mÄ›l být nepochybnÄ› zastávkou každého vášnivého cestovatele. Nabízí nahlédnutí do úplnÄ› jiné kultury a způsobu života lidí, kteří nezřídka kdy žijí v bídných podmínkách. I pÅ™es to se vÅ¡ak tito lidé plnÄ› a peÄlivÄ› zapojují do pořádání karnevalu. Jsou to právÄ› oni, kdo “dÄ›lá†karneval v Rio de Janeiro.