Připravte se na pořádně dlouhou dobu


Pokud si myslíte, že když si v Å¡edesáti pořídíte solární panel, budete z toho za pár let těžit miliony, tak jste ve velkém omylu, protože návratnost je trochu delší než pár let. Solární panely jsou fenoménem, symbol zelené energie, která se bere leda ze slunce. NejvÄ›tší nevýhodou je vysoká cena solárních panelů, Å¡patná recyklovatelnost (alespoň prvních generací, kde je jeÅ¡tÄ› složkou olovo), nemožnost schovat si energii na zimu (baterie jsou pořádnÄ› drahé). Ale i tak nemusí být panely Å¡patnou investicí, hlavnÄ› pokud plánujete pÅ™edat dům dÄ›tem. Stále sušší a sluneÄnÄ›jší léta jenom podporují to, aby se solární energie stala skuteÄnÄ› hitem mezi hity. Kdo by také nechtÄ›l pÅ™ispÄ›t trochou do celého tohoto svÄ›tového tažení za ÄistÄ›jší planetu?
solární panely a jejich instalace.jpg

Poradí i pomohou

Existuje spousta Älánků na internetu, které mohou poradit, jak vlastnÄ› na solární panely a které vám také dodají hned nÄ›kolik důvodů, proÄ si myslet, že . Vždycky se můžete obrátit na odborníky, kteří vám ihned poradí jak a kam se obrátit, případnÄ›, jestli lze zinkasovat na solární panely nÄ›jakou dotaci. ReálnÄ› tu je velmi vysoká Å¡ance, že by vám EU zaplatila, ale jenom Äást útraty. Pokud bychom mÄ›li být pÅ™esní, tak asi Ätvrtinu. I to je dost, ale pořád to není tak levné pro běžného spotÅ™ebitele, jak by bylo nutné. A tak dále zůstává solární energie nedosažitelná pro Å™adu domácností, byÅ¥ ani to nemusí být neÅ™eÅ¡itelný problém – vždycky si můžete vzít úrok Äi úvÄ›r.
solární panely na domě.jpg

Návratnost je v desítkách let

Ta nejrychlejší návratnost se pohybuje nÄ›kde okolo deseti let, což není zas taková hrůza, pokud je vám tÅ™icet nebo dvacet. Jakmile se ale nacházíte v pokroÄilém vÄ›ku a za pÅ™edpokladu, že medicína jeÅ¡tÄ› není na takové úrovni, aby vám zaruÄila kvalitní život do 150 Äi x let, tak je to spíše zbyteÄná investice. Pokud ovÅ¡em neplánují vaÅ¡e dÄ›ti uhnízdit se v onom stejném domÄ›. Potom to není zas taková hrůza a můžete to udÄ›lat jako poslední investici do vaÅ¡ich dÄ›tí.

Categories Nezařazené