Správné zvolení cílové částky je půl úspěchu


Jdeme tedy do nÄ›které ze stavebních spoÅ™itelen s úmyslem založit si tam spoÅ™icí úÄet. A máme pÅ™ed sebou otázku, kterou nám dozajista položí každý správný zamÄ›stnanec této instituce. Kolik si chcete naspoÅ™it a za jak dlouho? A Vy se zarazíte, no pÅ™eci tolik, abyste mÄ›li naspoÅ™eno co nejvíce, aby to pokrylo stavbu domu i s koupí pozemku. DobÅ™e. ZamÄ›stnanec instituce Vám navrhne, kolik tedy by bylo vhodné mÄ›síÄnÄ› spoÅ™it. Ale ta Äástka se Vám zdá příliÅ¡ velká, proto se na konec rozhodnete, pro variantu, kdy budete vybírat ne podle cílové naspoÅ™ené Äástky, ale podle toho, kolik jste ochotni do spoÅ™ení dávat mÄ›síÄnÄ› penÄ›z.
poházené cihly
UzavÅ™ete tedy smlouvu ne podle výše cílové Äástky, ale podle mÄ›síÄní Äástky, kterou jste ochotni každý mÄ›síc dát. Spoříte takto nÄ›kolik let. Mezi tím se ve vaší zemi zmÄ›ní politický Äi mÄ›nový systém a vy zjistíte, že naspoÅ™ená Äástka je příliÅ¡ malá na to, aby pokryla náklady alespoň na pozemek. Vezme Vás vztek, zlobíte se na vÅ¡echny okolo, hlavnÄ› na tu husu, co s Vámi smlouvu uzavírala, jistÄ› s vidinou pouze své provize, ne proto, aby vyÅ™eÅ¡ila Váš problém. Je na Äase si vzpomenout na to, co Vám radila, že dle jejích slov máte spoÅ™it podle toho, kolik chcete mít naspoÅ™enou cílovou Äástku, což by pro Vás do budoucna bylo půl úspÄ›chu.
No jo no, příště už budete chytřejší, říkáte si.
vysypaná kasiÄka
Ale kolik Vám zbývá Äasu na to být příštÄ› chytÅ™ejší? Nejspíš žádný a nemáte jinou možnost, než pořízení si hypoteÄního úvÄ›ru, který budete dalších dvacet, tÅ™icet let splácet. Svou chybou jste se už pouÄili, že. I když, teÄ svou zkuÅ¡enost můžete pÅ™edat leda tak další generaci, Vám už je k niÄemu a zbývají Vám maximálnÄ› tak oÄi pro plÃ¡Ä vzteky. No, je to tak, chybami se ÄlovÄ›k uÄí, jen nÄ›které chyby nás vyjdou příliÅ¡ draze.