Technika a robotika


Techniku a další technické vÄ›ci mám opravdu hodnÄ› ráda. Protože mÄ› to vždycky fascinovalo, jak vÅ¡echno k sobÄ› pasuje a jak vÅ¡echno co a jak vzniká a tak podobnÄ›. Nikdy jsem si nedokázala pÅ™edstavit, kdybych tÅ™eba já dostala za úkol, abych nÄ›co vymyslela, nÄ›co technického. Kolikrát jsem mÄ›la ve Å¡kole tÅ™eba nÄ›jaký důležitý úkol, který se týkal techniky. Jenomže Å™eknu vám, že to bylo opravdu hodnÄ› složité. Já sama se v tom vůbec nevyznám, takže jsem taky nemohla vÄ›dÄ›t, jak na techniku. Vzpomínám si taky na svého bratra, který byl na stÅ™ední Å¡kole v prvním roÄníku technické Å¡koly a dostal úkol, kdy mÄ›l sestavit robota. Bylo to na konci prvního roÄníku stÅ™ední Å¡koly, takže bratr už nÄ›jaké znalosti samozÅ™ejmÄ› mÄ›l. A mÄ›l takové znalosti, které se týkají techniky. Jenomže další informace a znalosti si mÄ›l bratr sehnat sám.

Techniku najdete všude.

Dostal k tomu dvÄ› různé knihy, ve kterých si mÄ›l nastudovat vÅ¡echno, to, co k sestrojení robota potÅ™ebuje. A nebylo to jenom tohle. Ale jde opravdu o hodnÄ› vÄ›cí a taky zkuÅ¡enosti a dovednosti, které ÄlovÄ›k musí umÄ›t, pokud se chce vÄ›novat technice anebo například robotice. A jsem ráda, že i můj syn má rád techniku a robotiku, protože už vÅ¡e ve svých Å¡esti letech chodí do kroužku robotiky a taky angliÄtiny. Baví ho robotika a taky má rád poÄítaÄe, notebooky a mobilní telefon.

Technika je můj oblíbený obor.

A samozÅ™ejmÄ› mÄ› tohle vůbec nevadí, protože jsem velice ráda, že můj syn je akÄní a že má hodnÄ› koníÄků a zájmů, jako například robotika a technika. A je způsobu, jak se zabavit, a to tÅ™eba například robotikou a nebo různou technikou. Taky totiž záleží vždy na každém jedinci, co ho baví a v Äem chce pokraÄovat, opravdu nemá smysl nÄ›koho do nÄ›Äeho nutit, protože by to nemÄ›l smyl. Lepší je dát na to, co baví ÄlovÄ›ka, to pak má vÄ›tší smysl a potenciál. NÄ›kdy ale bohužel dÄ›ti dÄ›lají to, co jim vnutí rodiÄe.