Vzdělání osob ve výkonu trestu


Vzdělání většina z nás považuje za naprostou samozřejmost. Bez vzdělání nenajdeme dobrou práci, nebudeme mít dostatek peněz, na tak běžné věci, jako je bydlení.
Jak to vlastně mají se vzděláním lidé, kteří se dostali na scestí a život musí prožít ve výkonu trestu? Mohou se ve vězeňských zařízeních vzdělávat a mají o to vůbec zájem?
rostlina na knize

Ve výkonu trestu jsou umístÄ›ni vÄ›zni, kteří spáchali trestnou Äinnost. Jsou tam lidé téměř ze vÅ¡ech sociálních vrstev, různého vÄ›ku i různého vzdÄ›lání. NÄ›kteří odsouzení, nemají dosaženo ani základního vzdÄ›lání.
S vÄ›zní, pracují vychovatelé, speciální pedagogové a sociální pracovní, kteří se jim snaží, po propuÅ¡tÄ›ní na svobodu, lépe se zaÄlenit do spoleÄnosti. Odsouzení mají možnost využít vzdÄ›lávacích programů, rekvalifikaÄních kurzů, ale v prvé Å™adÄ› mají možnost dokonÄení základního vzdÄ›lání a vyuÄení v uÄebním oboru.
Například vazební vÄ›znice v BrnÄ›, jako jedna z mála, umožňuje odsouzeným dokonce studovat vysokou Å¡kolu. V tomto případÄ›, musí vÄ›zni splňovat nÄ›kolik podmínek. Jednou z nich, je úspěšné dokonÄení stÅ™ední Å¡koly a úspěšnÄ› složená pÅ™ijímací zkouÅ¡ka. Studium není poskytováno zdarma.
vězeňské cely
Ani v Ruzyňské vÄ›znici nejsou odsouzení o vzdÄ›lávání ochuzeni. Mají umožnÄ›no studovat na teologické fakultÄ› Univerzity Karlovy. Možnost vzdÄ›lávání neznamená, že je vÄ›zňům umožnÄ›no opuÅ¡tÄ›ní areálu. Studium probíhá přímo v areálu vÄ›znice. Pedagogové a lektoÅ™i dochází za studujícími vÄ›zni, přímo do vÄ›zeňského zařízení. Odsouzení absolvují zkouÅ¡ky a pÅ™ednášky. Mají k dispozici knihovnu a možnost využívání poÄítaÄů. U mladistvých, jsou vÄ›znice dokonÄení povinné docházky zajistit. V případÄ› mladistvých, je totiž zvlášť důležité, pokusit se zaÄlenit je zpÄ›t do normálního života tak, aby byli schopni na svobodÄ› samostatnÄ› a zodpovÄ›dnÄ› fungovat.
Zájem o studium, mezi odsouzenými není příliš veliký.


Jak bude reklama vypadat?
-
Kup si reklamu pod tímto článkem jen za 50 Kč
Zobrazit formulář pro nákup
Categories Nezařazené