Vzdělání osob ve výkonu trestu

Vzdělání většina z nás považuje za naprostou samozřejmost. Bez vzdělání nenajdeme dobrou práci, nebudeme mít dostatek peněz, na tak běžné věci, jako je bydlení.
Jak to vlastně mají se vzděláním lidé, kteří se dostali na scestí a život musí prožít ve výkonu trestu? Mohou se ve vězeňských zařízeních vzdělávat a mají o to vůbec zájem?
rostlina na knize

Ve výkonu trestu jsou umístěni vězni, kteří spáchali trestnou činnost. Jsou tam lidé téměř ze všech sociálních vrstev, různého věku i různého vzdělání. Někteří odsouzení, nemají dosaženo ani základního vzdělání.
S vězní, pracují vychovatelé, speciální pedagogové a sociální pracovní, kteří se jim snaží, po propuštění na svobodu, lépe se začlenit do společnosti. Odsouzení mají možnost využít vzdělávacích programů, rekvalifikačních kurzů, ale v prvé řadě mají možnost dokončení základního vzdělání a vyučení v učebním oboru.
Například vazební věznice v Brně, jako jedna z mála, umožňuje odsouzeným dokonce studovat vysokou školu. V tomto případě, musí vězni splňovat několik podmínek. Jednou z nich, je úspěšné dokončení střední školy a úspěšně složená přijímací zkouška. Studium není poskytováno zdarma.
vězeňské cely
Ani v Ruzyňské věznici nejsou odsouzení o vzdělávání ochuzeni. Mají umožněno studovat na teologické fakultě Univerzity Karlovy. Možnost vzdělávání neznamená, že je vězňům umožněno opuštění areálu. Studium probíhá přímo v areálu věznice. Pedagogové a lektoři dochází za studujícími vězni, přímo do vězeňského zařízení. Odsouzení absolvují zkoušky a přednášky. Mají k dispozici knihovnu a možnost využívání počítačů. U mladistvých, jsou věznice dokončení povinné docházky zajistit. V případě mladistvých, je totiž zvlášť důležité, pokusit se začlenit je zpět do normálního života tak, aby byli schopni na svobodě samostatně a zodpovědně fungovat.
Zájem o studium, mezi odsouzenými není příliš veliký.


Jak bude reklama vypadat?
-
Kup si reklamu pod tímto článkem jen za 50 Kč
Zobrazit formulář pro nákup
Categories Nezařazené