Zvyšte svou produktivitu při práci z domu


Ať už pracujete z domu neustále nebo jen příležitostně, pravděpodobně jste někdy bojovali s velkým množstvím rozptýlení, které domácí kancelář nabízí. Práce z domova má pochopitelně spoustu výhod:
– Nulová doba cestování
– Nižší výdaje za jídlo ve srovnání se stravováním v restauraci
– Nemusíte Å™eÅ¡it co na sebe
Práce z domu může u spousty lidí znamenat vyšší produktivitu, než kdyby seděli zavření v kanceláři. Jenže existuje i mnoho záporů, které pro mnohé znamenají nepřekonatelnou překážku. Náš domov je totiž doslova napěchovaný rozptýleními, které odvádí naši pozornost. Najednou se i domácí práce stanou v porovnání s opravdu důležitými pracovními úkoly docela příjemnou aktivitou.
home office
Jak udělat ze své domácí kanceláře místo, které přímo vybízí k produktivitě?
Nemusíte si zrovna poÅ™izovat masivní dveÅ™e, které odhluÄní jakýkoliv zvuk, nábytek za desítky tisíc, který slibuje zaruÄené zvýšení produktivity, nebo se pÅ™estÄ›hovat na samotu s rybníkem pÅ™ed okny. Zařídit si kancelář, která vás vybídne k vyšší produktivitÄ›, můžete i s omezeným rozpoÄtem.
Základem je najít si nějaký klidný kout domácnosti. Vymalovat si můžete nějakou příjemnou a uklidňující barvou podle vlastních preferencí. Podle odborníků je vhodná zelená. Ujistěte se, že budete mít při práci dostatek přirozeného světla. Vhodné je do svého pracovního prostoru umístit rostliny, které pomohou navodit příjemnou a klidnou atmosféru. Nepřeplácejte prostor nesmysly, udržujte si minimalisticky zařízený stůl jen s tím nejdůležitějším, aby vás nic neodvádělo od práce.
ÄŒas od Äasu je dobré si dopřát pÅ™estávku. Vhodné jsou různé osvÄ›dÄené metody, jak si rozvrhnout Äas. OsvÄ›dÄená je například metoda pomodoro, která vybízí k rozdÄ›lení pracovního nasazení, na cca 25 minut dlouhé pracovní úseky, bÄ›hem kterých se ÄlovÄ›k snaží podávat maximální pracovní výkon, a pÄ›ti minutové pÅ™estávky, které umožní doplnit energii. Vždy po tÅ™ech až ÄtyÅ™ech pracovních úsecích následuje delší cca půl hodinová pÅ™estávka.
ObÄas si zacviÄte a choÄte na procházky do přírody. TÄ›lo potÅ™ebuje fyzický pohyb. BÄ›hem krátké vycházky můžete pÅ™ijít na Å™eÅ¡ení problému, který vás trápí celý den. Mozek si odpoÄine a bude pÅ™ipravený opÄ›t podávat vysoké výkony. Navíc udržet se v dobré kondici je z dlouhodobého hlediska prostÄ› potÅ™eba.
muž pracující na notebooku
Vypozorujte na sobÄ›, kdy jste bÄ›hem dne nejproduktivnÄ›jší. VÄ›tÅ¡ina lidí je nejvíce produktivní ráno, takovému typu lidí se říká skÅ™ivani. Existuje také typ sovy. To jsou lidé, kterým nejvíce vyhovuje dÄ›lat důležitá rozhodnutí a odvádÄ›t spousta práce bÄ›hem veÄera. Nemá smysl se snažit bojovat proti pÅ™irozenosti svého tÄ›la. Zkuste se pár dní pozorovat, experimentovat se svým denním rozvrhem a vaÅ¡e tÄ›lo se vám odvdÄ›Äí podáváním perfektních výsledků za zlomek Äasu, než jste byli zvyklí.