Marketingová strategie a marketingové analýzy

MARKETINGOVÁ STRATEGIE
Marketingová strategie je strategie odlišení produktu (většinou pomocí přídavné služby)-tím pádem zvýšení poptávky po produktu, snížení nákladů.
 
Průběh:

  1. Analýza  – průzkum trhu, segmentace trhu, analýzy 5F, BCG, SWOT
  2. Syntéza  – vytvoření marketingového mixu, stanovení prodejních cílů, stanovení ceny, způsobu propagace a distribuce
  3. Realizace  – výroba a prodej výrobku nebo služby
  4. Kontrola a korekce  – vyhodnocení výsledků prodeje, korekce marketingové strategie

vysvětlování grafu.jpg 
Kontinuálně by v rámci strategického řízení marketingu měly probíhat inovace- pozitivní změna, vylepšení produktu nebo nový produkt/ výrobní postup – inovace nejvyššího stupně (produktové, výrobní, marketingové apod.), které je třeba posuzovat a vyhodnocovat v kontextu všech fází marketingové strategie.
 
MARKETINGOVÉ ANALÝZY
SWOTanalýza= univerzální analytická technika zaměřená na zhodnocení vnitřních a vnějších faktorů ovlivňujících úspěšnost organizace nebo nějakého konkrétního záměru (například nového produktu či služby). Podstatou SWOT analýzy je identifikovat klíčové silné a slabé stránky organizace a klíčové příležitosti a hrozby vnějšího prostředí.
 
Faktory:
ž   Strenghts  – silné stránky
ž   Weaknesses  – slabé stránky
ž   Opportunities  – příležitosti
ž   Threats  – hrozby
 
 
Matice BCG= Bostonská matice, používá se pro hodnocení portfolia produktů podniku. Její podstatou je hodnocení jednotlivých produktů, tedy výrobků či služeb podniku ve dvou dimenzích – míra růstu na trhu a podíl na trhu.
 smartphone podnikatele.jpg
ž   Dojné krávy– nepotřebují vysoké investice, jsou základem ziskovosti firmy
ž   Hvězdy– je třeba z nich udělat dojné krávy, investovat do reklamy, dílčích inovací…
ž   Otazníky– je třeba je rozdělit, z nadějných udělat dojné krávy (reklama, dílčí inovace…), ostatní eliminovat
Bídní psi – utlumit výrobu, stáhnout z trhu


Jak bude reklama vypadat?
-
Kup si reklamu pod tímto článkem jen za 50 Kč
Zobrazit formulář pro nákup