Marketingová strategie a marketingové analýzy

MARKETINGOVÁ STRATEGIE
Marketingová strategie je strategie odlišení produktu (většinou pomocí přídavné služby)-tím pádem zvýšení poptávky po produktu, snížení nákladů.

Průběh:

  1. Analýza – průzkum trhu, segmentace trhu, analýzy 5F, BCG, SWOT
  2. Syntéza – vytvoření marketingového mixu, stanovení prodejních cílů, stanovení ceny, způsobu propagace a distribuce
  3. Realizace – výroba a prodej výrobku nebo služby
  4. Kontrola a korekce – vyhodnocení výsledků prodeje, korekce marketingové strategie

vysvětlování grafu.jpg
Kontinuálně by v rámci strategického řízení marketingu měly probíhat inovace- pozitivní změna, vylepšení produktu nebo nový produkt/ výrobní postup – inovace nejvyššího stupně (produktové, výrobní, marketingové apod.), které je třeba posuzovat a vyhodnocovat v kontextu všech fází marketingové strategie.

MARKETINGOVÉ ANALÝZY
SWOTanalýza= univerzální analytická technika zaměřená na zhodnocení vnitřních a vnějších faktorů ovlivňujících úspěšnost organizace nebo nějakého konkrétního záměru (například nového produktu či služby). Podstatou SWOT analýzy je identifikovat klíčové silné a slabé stránky organizace a klíčové příležitosti a hrozby vnějšího prostředí.

Faktory:
ž Strenghts – silné stránky
ž Weaknesses – slabé stránky
ž Opportunities – příležitosti
ž Threats – hrozby


Matice BCG= Bostonská matice, používá se pro hodnocení portfolia produktů podniku. Její podstatou je hodnocení jednotlivých produktů, tedy výrobků či služeb podniku ve dvou dimenzích – míra růstu na trhu a podíl na trhu.
smartphone podnikatele.jpg
ž Dojné krávy– nepotřebují vysoké investice, jsou základem ziskovosti firmy
ž Hvězdy– je třeba z nich udělat dojné krávy, investovat do reklamy, dílčích inovací…
ž Otazníky– je třeba je rozdělit, z nadějných udělat dojné krávy (reklama, dílčí inovace…), ostatní eliminovat
Bídní psi – utlumit výrobu, stáhnout z trhu


Jak bude reklama vypadat?
-
Kup si reklamu pod tímto článkem jen za 50 Kč
Zobrazit formulář pro nákup