Psychické zdraví je stejně důležité jako to fyzické!


V dneÅ¡ní dobÄ› se u mladých lidech Äasto rozvinou mentální problémy, pÅ™evážnÄ› úzkosti, které nejsou spoleÄností akceptováni. Ale proÄ? Se správným přístupem se z toho vaÅ¡e dítÄ› může snadno dostat. Jen to, že má vaÅ¡e dítÄ› (nebo vy) momentálnÄ› problémy už dávno neznamená, že skonÄí v kazajce. Existují dvÄ› cesty medikace a terapie.
LéÄba pomocí léků zmÄ›ní biochemickou nerovnost v mozku a sníží tím úzkost. PÅ™edepisované přípravky se dÄ›lí na dvÄ› skupiny: benzodiazepiny a antidepresiva.
rozbor mozku
Benzodiazepiny
 
Na zaÄátku léÄby jsou úÄinné léky, které sníží úzkost jako například clonezepam (v ÄŒeské republice například přípravek Rivotril) nebo alprazolam (v ÄŒeské republice přípravky Frontin, Helax, Neurol). Léky sice pomůžou snížit úzkost, ale jen krátkodobÄ›. Jejich užívání je proto velmi problematické. Nemocní mají sice pocit úlevy od jejich stavů, ale nenauÄí se pÅ™itom sociální komunikaci, což je cílem. NemÄ›ly by se používat déle než tÅ™i mÄ›síce.
 
 Antidepresiva
 
Díky antidepresivům se lépe pÅ™enáší signály v nÄ›kterých neurotransmiterových systémech mozku, tím se zvyÅ¡uje na dostupnost chemických pÅ™enaÅ¡eÄů na nervových zakonÄení. DÄ›lí se na nÄ›kolik kategorií, každá z nich se specializuje na jinou formu problémů.
Terapie
Psychoterapie má srovnatelnou úÄinnost s léÄbou léky. Její výsledky jsou vÅ¡ak trvalejší, na druhou stranu je ÄasovÄ› i psychicky nároÄnÄ›jší. PÅ™i psychoterapii se pacienti snaží porozumÄ›t tomu, kdy jejich fobie zaÄala a kdy se více rozvinula. UÄí se sociálním dovednostem a hloubÄ›ji porozumÄ›t, co se jim bÄ›hem panického záchvatu dÄ›je. Druhů terapií je hodnÄ›. NejznámÄ›jší je kognitivnÄ›-behaviorální (Založená na teorii, že emoce, myÅ¡lenky, chování a tÄ›lesné reakce se vzájemnÄ› ovlivňují) a dynamická psychoterapie (Založena na teorii, že emoce a chování souvisí s pÅ™edchozími zkuÅ¡enostmi, hlavnÄ› z raného dÄ›tství.

Categories Nezařazené