Kulečník – hra, která neomrzí


Pokud jste se rozhodli, že si pořídíte kuleÄníkový stůl domů a netoužíte přímo po turnajovém vybavení, na trhu je najdete i menší. PÅ™esto je pro tuto hru vhodná samostatná místnost – domácí herna. KuleÄníkový stůl se dá umístit i uprostÅ™ed obývacího pokoje, ale bude jeho dominantou, která brání dalším aktivitám. Pro amatérské a rekreaÄní domácí využití jsou v nabídce tyto typy stolů.
kuleÄníkový stůl
Karambolové– bezdÄ›rové, které slouží ke hÅ™e v naší zemi odnepamÄ›ti. Hraje se na nÄ›m se tÅ™emi, nebo ÄtyÅ™mi koulemi o průmÄ›ru 61,5 milimetrů. PÅ™i hÅ™e se poÄítají na kuleÄníkovém poÄítadle tzv. karamboly, což jsou dotyky jednotlivých koulí mezi sebou.

Poolové– dÄ›rové, které jsou oblíbeny v souÄasné dobÄ›. Hraje se na nÄ›m se Å¡estnácti barevnými koulemi o průmÄ›ru 57,2 milimetrů. PÅ™i hÅ™e se hrÃ¡Ä snaží co nejvíce „vnoÅ™it“ své koule do kapes.

Snookerové – na kterých se hraje velice populární a hodnÄ› nároÄná hra. S dvaceti dvÄ›mi barevnými koulemi o průmÄ›ru 52,4 milimetrů. PoÄítá se na body.

Pyramidové– na tÄ›ch se hraje ruská hra. Se Å¡estnácti koulemi o průmÄ›ru 68 milimetrů. Rovněž se poÄítá na body.
koule na kuleÄník
Z tÄ›chto možností si jeÅ¡tÄ› pÅ™ed nákupem ujasnÄ›te, jaké hry hodláte na kuleÄníkovém stole hrát a podle toho vyberte. NÄ›kteří výrobci nabízejí stoly s výmÄ›nnými mantinely, Äi speciálními karambolovými vložkami, takže stůl lze upravovat podle potÅ™eby hráÄů. PÅ™i výbÄ›ru nepodceňte materiál desky pod plátnem. NejodolnÄ›jší je deska bÅ™idlicová. Důležitou roli hraje i jeho design Äi materiál, z nÄ›hož je stůl vyroben. Ke kuleÄníkovému stolu budete potÅ™ebovat také další přísluÅ¡enství – od koulí, pÅ™es tága až po křídu, stojan Äi úchyty a kůži na tágo. Investovat se vyplatí i do vhodného osvÄ›tlení stolu. Vyšší poÅ™izovací náklady se vám vrátí v podobÄ› skvÄ›lé zábavy, kterou pÅ™i kuleÄníkové hÅ™e zažijete.


Jak bude reklama vypadat?
-
Kup si reklamu pod tímto článkem jen za 50 Kč
Zobrazit formulář pro nákup
Categories Nezařazené