Zvyšte svou produktivitu při práci z domu

AÅ¥ už pracujete z domu neustále nebo jen příležitostnÄ›, pravdÄ›podobnÄ› jste nÄ›kdy bojovali s velkým množstvím rozptýlení, které domácí kancelář nabízí. Práce z domova má pochopitelnÄ› spoustu výhod: – Nulová doba cestování – Nižší výdaje za jídlo ve srovnání se stravováním v restauraci – Nemusíte Å™eÅ¡it co na sebe Práce z domu může u spousty…

Continue readingZvyšte svou produktivitu při práci z domu

Klidná ložnice

Asi nikdo z nás nepochybuje o tom, že kvalitní spánek dodává organismu potÅ™ebnou regeneraci. Abychom naÄerpali bÄ›hem noci dostatek sil na další nároÄný den, je potÅ™eba „dobÅ™e si ustlat“! Jak ložnici správnÄ› v domÄ› umístit a vybavit? Jakou místnost vybrat? Co se týká velikosti, nemusí být velká. Na ložnici pro dva lidi nám postaÄí prostor…

Continue readingKlidná ložnice

Prodej po telefonu

Obchodní zástupci to obecně nemají vůbec snadné, přitom co by byly podniky bez nich. Jsou vnímáni jako otravní lidé, kteří se vnucují se svým zbožím zákazníkům. Přitom na jejich úspěchu a neúspěchu stojí a padá úspěšnost celé firmy. Ke zvýšení prodeje slouží různé prostředky. Jedním z nich je telefonický kontakt. Někdy je možné si s…

Continue readingProdej po telefonu

Vzdělávání všeobecných sester

V tomto oboru, jako v mnoha dalších, je kladen apel na nepÅ™etržitý profesní rozvoj. V minulosti byl zaveden systém, kdy za aktivní Äi pasivní úÄast na pÅ™ednáškách a seminářích získávaly sestry kredity. Musely za urÄitou dobu získat urÄitý poÄet, tím byla udržena jejich odbornost. Tento kreditní systém se ale neosvÄ›dÄil a v roce 2017 byl…

Continue readingVzdělávání všeobecných sester

Karneval v Rio de Janeiro

O co se jedná Karneval v Riu je celosvÄ›tovÄ› známá událost. Pro Brazilce je velmi významná. Jedná se o pÄ›t dní v roce, kdy se lidé můžou naplno odevzdat bouÅ™livému tanci, hudbÄ›, zábavÄ› a nejrůznÄ›jším rozkoším. Karneval se pořádá 40 dní pÅ™ed Velikonocemi, oficiálnÄ› zaÄíná v pátek a konÄí v úterý. Oslavy se ovÅ¡em uskuteÄňují…

Continue readingKarneval v Rio de Janeiro

Hledáte přesně ten pravý produkt a nemůžete se rozhodnout?

Ať už nakupujete pro sebe či pro své známé nebo blízké, vždycky je rozhodné to, abyste se dívali na kvalitu daného zboží, cenovou dostupnost a také na samotnou značku či firmu, která to zboží prodává. To první je záruka toho, že vše bude plnit svou funkci, nic nebude nikoho poškozovat a všichni budou spokojení s…

Continue readingHledáte přesně ten pravý produkt a nemůžete se rozhodnout?

Kde utrácet peníze v Praze

Památky, muzea, galerie a zajímavá místa, to vÅ¡echno skrývá jediné mÄ›sto, a to Praha. VÅ¡echna tahle místa jistÄ› musíte navÅ¡tívit. Nejen, že jsou krásná, ale dozvíte se i nÄ›co z historie. NicménÄ› v tomto mÄ›stÄ› existují místa, ve kterých zvládnete utratit nÄ›kolik stovek. A v tÄ›ch, které si dnes ukážeme, toho ani nebudete litovat.  …

Continue readingKde utrácet peníze v Praze

Správné zvolení cílové částky je půl úspěchu

Jdeme tedy do nÄ›které ze stavebních spoÅ™itelen s úmyslem založit si tam spoÅ™icí úÄet. A máme pÅ™ed sebou otázku, kterou nám dozajista položí každý správný zamÄ›stnanec této instituce. Kolik si chcete naspoÅ™it a za jak dlouho? A Vy se zarazíte, no pÅ™eci tolik, abyste mÄ›li naspoÅ™eno co nejvíce, aby to pokrylo stavbu domu i s…

Continue readingSprávné zvolení cílové částky je půl úspěchu

Aby vás nepřehlédli

Když ÄlovÄ›k podniká, potÅ™ebuje pÅ™edevším, aby se o nÄ›m vÄ›dÄ›lo. A to vÅ¡ude tam, kde by potenciálnÄ› mohl nalézt klientelu, pro kterou by mohl nÄ›co dÄ›lat a která by mu za jeho služby náležitÄ› zaplatila. Je to logické, protože podnikání spoÄívá právÄ› v tomto a majitel cimrmanovské Hospody na mýtince je vyslovenÄ› výjimkou, bílou vránou.…

Continue readingAby vás nepřehlédli